PRO AKCIONÁŘE

Informace akcionářům Agrostavu Pardubice a.s. poskytuje paní Olga Lacinová.

 

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ.

Informace pro akcionáře pro přeměnu akcií na zaknihované akcie.

 

 

Kontaktní spojení

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Tel.: 466 736 165
Mobil. tel.: 775 760 928
E-mail: olga.lacinova@agrostav-pce.cz