Pro akcionáře

PRO AKCIONÁŘE

Informace akcionářům Agrostavu Pardubice, a.s. poskytuje paní Olga Lacinová.

 

Pozvánka na valnou hromadu 8. srpna 2018.

 

 

Kontaktní spojení

Agrostav Pardubice, a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Tel.: 466 736 165
Mobil. tel.: 775 760 928
E-mail: olga.lacinova@agrostav-pce.cz