PRO AKCIONÁŘE

Informace akcionářům Agrostavu Pardubice, a.s. poskytuje paní Olga Lacinová.

 

Pozvánka na valnou hromadu 14. listopadu 2018.

     - Přílohy k pozvánce (jednací řád valné hromady, návrh změn stanov, úplné znění stanov, zpráva představenstva a zpráva znalce)

 

 

Kontaktní spojení

Agrostav Pardubice, a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Tel.: 466 736 165
Mobil. tel.: 775 760 928
E-mail: olga.lacinova@agrostav-pce.cz