REFERENCE (výběr aktuálního stavu) - k 01/2017

 

Pozemní stavby:

    Rekonstrukce kuchyně MŠ Sluneční   (2016)   Město Pardubice
  Vestavba učeben ZŠ Horní Ředice   (2016)   Obec Horní Ředice
    Stavební úpravy provozu kuchyně ZŠ   (2015)   Obec Opatovice n. L.
    Žel. stanice Stéblová - provozní budova   (2014 - 2015)   Skanska Praha
  Dům s pečovatelskou službou v Rokytně   (2014 - 2015)   Obec Rokytno
  Přístavba průmyslové haly v Žáravicích   (2014)   Uniplast Pardubice
  Stavební úpravy skladovacího areálu v Dašicích   (2014)   MD logistika Dašice
  Přístavba garáže v Pardubicích   (2014)   soukromý investor
  Vestavba průmyslové haly v Drozdicích   (2013)   CTP Invest Humpolec
  Zateplení mateřské školy v Uhersku   (2013)   Obec Uhersko
  Přístavba základní školy v Dřítči   (2012 - 2013)   Obec Dříteč
 

Zemědělské stavby:

  Modernizace teletníku   (2016)   ZOD Živanice
  Přístavba silážního žlabu   (2016)   ZD Rosice u Chrasti
    Posklizňová linka Rosice u Chrasti   (2014)   Agroing Brno
    Odprášení posklizňové linky v Křičeni   (2012 - 2013)   Agrodružstvo Klas
  Sklad na obilí v Potěhách   (2012)   ZOD Potěhy
    Stavební úpravy stáje a dojírny v Živanicích   (2012)   ZOD Živanice
 

Ekologické stavby a ČOV:

    Studánecký les - lesní stezky, I. etapa   (2016)   Město Pardubice
  Obnova odpočinkového místa Neulust   (2016)   Obec Uhersko
  Úprava návsi v Dolních Raškovicích   (2015)   Obec Svinčany
    Ředický potok - odstranění povodňových škod   (2014)   Obec Horní Ředice
    Domovní ČOV a přípojky sítí - Vrchlice   (2012)   Povodí Labe
 

Vodohospodářské stavby:

    TK Brožovka - oprava trubního kanálu   (2016)   Státní pozemkový úřad
    Zadní Lodrantka a místní odvodňovací systém   (2014)   Obec Ostřetín
 

Kanalizace:

    Oprava kanalizace Ohrazenice   (2016)   VAK Pardubice
    Kanalizace ul. Zahradní, Holice   (2015 - 2016)   VAK Pardubice
    Kanalizace a vodovod Ve Střídni   (2015 - 2016)   Obec Opatovice n. L.
    Výtlak kanalizace v Nemošicích   (2015)   VAK Pardubice
    Kanalizace Bílé Podolí - I. etapa   (2014 - 2015)   Obec Bílé Podolí
    Kanalizace Běstovice   (2014 - 2015)   VAK Jablonné nad Orlicí
  Kanalizace Platěnice   (2014 - 2015)   Kareta Bruntál
  Kanalizace a ČOV Horní Jelení   (2014 - 2015)   VAK Pardubice
    Kanalizace Vítězná   (2013)   Gasco Pardubice
  Kanalizace a ČOV Plch   (2012)   Obec Plch
 

Vodovody:

    Vodovod Chvojenec   (2016)   VAK Pardubice
    Vodovod v areálu firmy   (2015)   T-CZ Pardubice
    Vodovod Dolní Roveň   (2015)   KVIS Pardubice
    Vodovod Holice - Holubova ul.   (2015)   VAK Pardubice
    Oprava vodovodního řádu Horní Jelení   (2014)   VAK Pardubice
    Oprava vodovodu DFJP Pardubice   (2014)   Univerzita Pardubice
    Oprava vodovodu Holice - Dudychova   (2014)   VAK Pardubice
    Vodovod Platěnsko   (2013 - 2014)   OÚ Moravany
    Propojení vodovodu Podůlšany   (2013)   OÚ Podůlšany
    Oprava vodovodu Chvojenec   (2013)   VAK Pardubice
 

Základní technická vybavenost:

    ZTV Němčice - II. etapa   (2017)   CZ Stavební Holding
    ZTV Rohovládova Bělá   (2014)   Obec Rohovládova Bělá
  ZTV Svítkov - Pardubice (pokračování)   (2013)   CZ Stavební Holding
 

Komunikace, zpevněné plochy a ostatní stavby:

    Oprava chodníku Vysoké Chvojno   (2016)   Obec Vysoké Chvojno
  Oprava autobusových zálivů   (2016)   Obec Chvojenec
    Realizace chodníku Hoděšovice   (2016)   Obec Býšť
  Oprava vnitrobloku ul. Sezemická   (2016)   MO Pardubice I
  Komunikace a odvodnění Plátěnice   (2016)   Obec Moravany
    Oprava silnice Horní Jelení   (2016)   EUROVIA CS
    Oprava chodníku ul. Ducháčkové   (2016)   MO Pardubice IV
  Vjezd do areálu firmy - Černá za Bory   (2015 - 2016)   T-CZ Pardubice
  Oprava komunikace Studánecká   (2015)   MO Pardubice I
    Rozšíření parkoviště - Černá za Bory   (2015)   AZ Garden Pardubice
  Přechod pro chodce v obci Dubany   (2014 - 2015)   Obec Dubany
  Chodník podél silnice I/36, Bukovka   (2014)   Obec Bukovka
    Komunikace Na návsi, Pardubice - Svítkov   (2014)   MO Pardubice VI
  Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV, Pardubice   (2014)   MO Pardubice I
    Bezbariérové úpravy ulice Holubova   (2014)   Město Holice
  Chdník podél silnice I/35 - Ostřetín   (2014)   Obec Ostřetín
  Zpevněné plochy Zelená terasa, Pardubice   (2013 - 2014)   Stavební firma Ječmínek
  Chodník k Unipapu v Býšti   (2013)   Obec Býšť
    Oprava místní komunikace Bezděkov   (2013)   Obec Bezděkov
  Chodník Rokytno   (2013)   Obec Rokytno
  Chodník Vinary   (2013)   Obec Vinary
  Chodník Horní Ředice   (2013)   Obec Horní Ředice
 

Sportovní areály:

    Mutifunkční hřiště Ždírec n. Doubravou   (2016)   Calypso Group
    Sortovní areál Milovy   (2015 - 2016)   Calypso Group
    Volejbalové a tenisové hřiště - Hradec Králové   (2015)   Calypso Group
  Víceúčelové hřiště v Horních Ředicích   (2014)   TJ Sokol Horní Ředice
 

Čištění vodních toků a nádrží:

    HOZ Hrochův Týnec   (2016)   Státní pozemkový úřad
    HOZ Běrusnice - čištění odvodňov. strouhy   (2015)   Státní pozemkový úřad
    HOZ Křivý - čištění odvodňov. strouhy   (2015)   Státní pozemkový úřad
    Údržba HOZ - Holicko, Počáply   (2014)   Státní pozemkový úřad
    Čištění Jesenčanky, Pardubice   (2013)   Státní pozemkový úřad