PRO AKCIONÁŘE

Informace akcionářům Agrostavu Pardubice a.s. poskytuje paní Olga Lacinová.

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 15. července 2020.

Jednací řád valné hromady.

 

 

 

Kontaktní spojení

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Tel.: 466 736 140
Mobil. tel.: 775 760 928
E-mail: olga.lacinova@agrostav-pce.cz