REFERENCE (výběr aktuálního stavu) - k 01/2017

Pozemní stavby:

    Ocelová hala na sběrném dvoře   (2018)   Město Heřmanův Městec
    Skladovací boxy kameniva - Častolovice   (2018)   Saint Gobain Isover
    Přístavba sušárny   (2018)   soukromý investor
    Hasičská zbrojnice a garáž - přístavba   (2018)   Obec Horní Ředice
  Přístavba provozní haly Pardubice   (2017-2018)   Obch. firma Hanousek
  Hrubá stavba RD Markovice   (2017)   soukromý investor
  Oprava hygienického zázemí ZŠ   2018)   Obec Opatovice n. L.
    Rekonstrukce kuchyně MŠ Sluneční   (2016)   Město Pardubice
  Vestavba učeben ZŠ Horní Ředice   (2016)   Obec Horní Ředice
    Stavební úpravy provozu kuchyně ZŠ   (2015)   Obec Opatovice n. L.
    Žel. stanice Stéblová - provozní budova   (2014 - 2015)   Skanska Praha
  Dům s pečovatelskou službou v Rokytně   (2014 - 2015)   Obec Rokytno
  Přístavba průmyslové haly v Žáravicích   (2014)   Uniplast Pardubice
  Stavební úpravy skladovacího areálu v Dašicích   (2014)   MD logistika Dašice
  Přístavba garáže v Pardubicích   (2014)   soukromý investor
 

Zemědělské stavby:

    Nádrž na kejdu na Pardubicku   (2018 - 2019)   soukromý investor
    Výstavba hnojiště na Holicku   (2017)   soukromý investor
  Modernizace teletníku   (2016)   ZOD Živanice
  Přístavba silážního žlabu   (2016)   ZD Rosice u Chrasti
    Posklizňová linka Rosice u Chrasti   (2014)   Agroing Brno
 

Ekologické stavby a ČOV:

    ČOV k RD - Újezd u Sezemic   (2018)   soukromý investor
  Studánecký les - lesní stezky, I. etapa   (2016)   Město Pardubice
  Obnova odpočinkového místa Neulust   (2016)   Obec Uhersko
  Úprava návsi v Dolních Raškovicích   (2015)   Obec Svinčany
    Ředický potok - odstranění povodňových škod   (2014)   Obec Horní Ředice
 

Vodohospodářské stavby:

    Údržba čerp. stanic Pardubického kraje   (2016 - 2018)   Státní pozemkový úřad
    TK Brožovka - oprava trubního kanálu   (2016)   Státní pozemkový úřad
    Zadní Lodrantka a místní odvodňovací systém   (2014)   Obec Ostřetín
 

Kanalizace:

    Čerpací stanice odp.vod - Černá za Bory   (2018)   VAK Pardubice
    Moravany - výměna výtlaku   (2017)   Obec Moravany
  Kanalizace nám. Dukelských Hrdinů   (2017)   VAK Pardubice
  Kanalizace a vodovod Holice   (2017)   VAK Pardubice
    Oprava kanalizace Ohrazenice   (2016)   VAK Pardubice
    Kanalizace ul. Zahradní, Holice   (2015 - 2016)   VAK Pardubice
    Kanalizace a vodovod Ve Střídni   (2015 - 2016)   Obec Opatovice n. L.
    Výtlak kanalizace v Nemošicích   (2015)   VAK Pardubice
    Kanalizace Bílé Podolí - I. etapa   (2014 - 2015)   Obec Bílé Podolí
    Kanalizace Běstovice   (2014 - 2015)   VAK Jablonné nad Orlicí
  Kanalizace Platěnice   (2014 - 2015)   Kareta Bruntál
  Kanalizace a ČOV Horní Jelení   (2014 - 2015)   VAK Pardubice
 

Vodovody:

    Vodovod Zdechovice   (2018)   VAK Pardubice
    Vodovod Chvojenec   (2016)   VAK Pardubice
    Vodovod v areálu firmy   (2015)   T-CZ Pardubice
    Vodovod Dolní Roveň   (2015)   KVIS Pardubice
    Vodovod Holice - Holubova ul.   (2015)   VAK Pardubice
    Oprava vodovodního řádu Horní Jelení   (2014)   VAK Pardubice
    Oprava vodovodu DFJP Pardubice   (2014)   Univerzita Pardubice
    Oprava vodovodu Holice - Dudychova   (2014)   VAK Pardubice
 

Základní technická vybavenost:

    Komunikace a vodovod Počaply   (2018)   soukromý investor
  ZTV Srch   (2018)   Neoland Pardubice
    ZTV Býšť   (2017 - 2018)   soukromý investor
  ZTV Nemošice   (2017)   soukromý investor
    ZTV Němčice - II. etapa   (2017)   CZ Stavební Holding
    ZTV Rohovládova Bělá   (2014)   Obec Rohovládova Bělá
 

Komunikace, zpevněné plochy a ostatní stavby:

    Zpevněné plochy - Slepotice   (2018)   MORAS Moravany
    Parter u knihovny   (2018)   MO Pardubice II
    Oprava chodníku v ul. Revoluční   (2018)   MO Pardubice IV
    Oprava místní komunikace   (2018)   Obec Úhřetická Lhota
    Cyklostezka Svítkov - Srnojedy   (2017 - 2018)   Stakvo Pardubice
  Komunikace Svoboda   (2017)   Obec Býšť
  Komunikace u obecního úřadu   (2017)   Obec Ostřetín
  Terminál Rychnov nad Kněžnou   (2017)   Bauset CZ Pardubice
  Napojení cyklostezky   (2017)   Obec Opatovice n. L.
    Oprava chodníku Vysoké Chvojno   (2016)   Obec Vysoké Chvojno
  Oprava autobusových zálivů, Chvojenec   (2016)   Obec Chvojenec
    Realizace chodníku Hoděšovice   (2016)   Obec Býšť
  Oprava vnitrobloku ul. Sezemická, Pardubice   (2016)   MO Pardubice I
  Komunikace a odvodnění Platěnice   (2016)   Obec Moravany
    Oprava silnice Horní Jelení   (2016)   EUROVIA CS
    Oprava chodníku ul. MUDr. Ducháčkové, Pardubičky   (2016)   MO Pardubice IV
  Vjezd do areálu firmy - Černá za Bory   (2015 - 2016)   T-CZ Pardubice
  Oprava komunikace Studánecká   (2015)   MO Pardubice I
    Rozšíření parkoviště - Černá za Bory   (2015)   AZ Garden Pardubice
  Přechod pro chodce v obci Dubany   (2014 - 2015)   Obec Dubany
  Chodník podél silnice I/36, Bukovka   (2014)   Obec Bukovka
    Komunikace Na návsi, Pardubice - Svítkov   (2014)   MO Pardubice VI
  Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV, Pardubice   (2014)   MO Pardubice I
    Bezbariérové úpravy ulice Holubova, Holice   (2014)   Město Holice
  Chodník podél silnice I/35 - Ostřetín   (2014)   Obec Ostřetín
 

Sportovní areály:

    Úprava školního hřiště Závodu Míru, Pardubice   (2018)   Calypso Group
    Multifunkční hřiště - pension Ječmínek   (2018)   Stilmat Žamberk
    Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Dašicích   (2018)   Calypso Group
  Víceúčelové hřiště Řetová   (2018)   Calypso Group
  Multifunkční hřiště České Meziříčí   (2017 - 2018)   Calypso Group
    Hřiště Modlíkov   (2017)   Calypso Group
    Sportovní hřiště Dlouhá Třebová   (2017)   Calypso Group
    Mutifunkční hřiště Ždírec n. Doubravou   (2016)   Calypso Group
    Sortovní areál Milovy   (2015 - 2016)   Calypso Group
    Volejbalové a tenisové hřiště - Hradec Králové   (2015)   Calypso Group
  Víceúčelové hřiště v Horních Ředicích   (2014)   TJ Sokol Horní Ředice
 

Čištění vodních toků a nádrží:

    HOZ Hrochův Týnec   (2016)   Státní pozemkový úřad
    HOZ Běrunice - čištění odvodňovací strouhy   (2015)   Státní pozemkový úřad
    HOZ Křivý - čištění odvodňovací strouhy   (2015)   Státní pozemkový úřad
    Údržba HOZ - Holicko, Počáply   (2014)   Státní pozemkový úřad